Kinh Dương Vương 24/04/2013

Ở thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành (Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) có khu đền thờ và lăng mộ một đế vương, thủy tổ của người Việt là Kinh Dương Vương.

Chi Tiết
Phát Hiện Thơ Cổ Thời Bắc Sơn (7000-1000 tr.c.n) 24/04/2013

Tại đây một điểm đặc trưng trong tâm tư người Việt cổ, cứ hễ mở miệng ra là Trời cùng Ðất trước đã rồi mới đến Người. Tư tưởng này nhiều ngàn năm sau lại phát triển mạnh trong Nho học. Rõ ràng trong việc giáo dục người Việt cổ đã lấy việc tương quan giữa Trời Ðất và Người làm nền tảng. Trời sinh, Ðất dưỡng và Người hưởng. Vậy Người không thể phân ly với Trời, ...

Chi Tiết

liên kết website

đối tác

GIA PHUC SS Sunny mountain TC Kinh tế Châu Á - TBD